phương tiện lưu thông khách du lịch rất đa dạng với nhiều loại hình như vận tải đường bộ và vận tải đường thủy (đường sông) đã ngày càng cải thiện, tăng dần cả về số lượng lẫn chất lượng.
Trong đó, phương tiện phổ biến nhất là giao thông vận tải đường bộ, với loại loại hình này du khách có thể chủ động về đường đi, thời gian, giá thành lại rẻ và loại hình ngày càng hiện đại. Bên cạnh đấy việc xây dựng các bến xe tại các điểm du lịch, tạo cho du khách thấy thuận tiện, an toàn hơn trong đi lại. Điều đó đã giúp doanh thu của các loại hình tăng khá cao.

Nhìn chung, các công ty đã và đang có nhiều cố gắng để mở rộng khai thác thêm nhiều tour, tuyến du lịch mới trong và ngoài tỉnh cũng như nước ngoài. Bên cạnh đó, các công ty đã chú trọng trong việc xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng phục vụ (chuyên môn, năng lực phục vụ và trình độ ngọai ngữ) để thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham gia.
Bên cạnh những cố gắng, nổ lực của từng doanh nghiệp thì về mặt quản lý nhà nước, Sở Du Lịch cũng có những quan tâm, hổ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn, cụ thể như trong năm 2006 tiến hành ký hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang để thực hiện mô hình “ Tam Giác Du Lịch” nhằm từng bước tạo mối liên kết phát triển du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long . liên kết tổ chức tour, tuyến du lịch để tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và đưa hoạt động du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.
Số người trong ngành du lịch
Số Lao động và trình độ tay nghề của đội ngũ Số người trong ngành Số người trong ngành du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các dịch vụ. Số thành viên trong khu vực du lịch bao gồm Số thành viên trực tiếp và Số người gián tiếp. Số người trực tiếp là số Lao động làm việc tại các doanh nghiệp phục vụ du lịch như các khách sạn, nhà hàng, các công ty du lịch, lữ hành, các cơ sở dịch vụ du lịch…
Bảng 2.6: Số người trực tiếp của ngành du lịch An Giang
(Đơn vị: Người)

Năm 2001 2002 2003 2004 2005
Tổng số 35.698 38.754 41.050 43.604 48.031
Nguồn : Tổng Cục Thống Kê
Trình độ chuyên môn của đội ngũ Số người trong ngành du lịch: năm 2000 trình độ Đại học – Cao đẳng chiếm 11 %, Trung cấp 12 %, Sơ cấp 15.2 %, chưa qua trường lớp 61.8 %; năm 2005 trình độ Đại học – Cao đẳng chiếm 15 %, Trung cấp 17.5%, Sơ cấp 19%, còn lại là chưa qua trường lớp (trong năm toàn tỉnh An Giang cấp được 16 thẻ hướng dẫn viên du lịch).
Nhìn chung, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chính trị, ngoại ngữ và tin học được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được cả về mặt số lượng và chất lượng theo tiêu chuẩn đặt ra nên cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế du lịch.
Riêng bộ phận quản lý, Sở Du Lịch cũng phối hợp với các ngành chuyên môn để mở các khóa huấn luyện cao cấp, nhằm giúp cho các chủ doanh nghiệp, nhà hàng – khách sạn thay đổi tư duy, nhận thức cũ, mở rộng tầm nhìn và sớm có những chiến lược phát triển tương thích để đón nhận và hòa nhập vận hội mới.
Vấn đề đầu tư
Do vậy, thời gian gần đây nhiều địa phương đã bất đầu ý thức được tầm quan trọng của du lịch đã mạnh dạn mời gọi đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế với chính sách ưu đãi, hấp dẫn như Thị Xã Châu Đốc là một trong những địa phương điển hình đã thu hút được hơn 30 nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Qua đó, hình thành và phát triển thêm các loại hình dịch vụ phụ trợ du lịch phong phú, đa dạng đặc sắc và mới lạ về chất lượng lẫn hình thức phục vụ.


- nâng tầm tương xứng các ngành dịch vụ có liên quan đến tổ chức hoạt động du lịch An Giang.
- mở rộng và phát triển cho kết cấu hạ tầng.
đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang là một hướng đầu tư có hiệu quả không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội, tuy nhiên có những đặc thù riêng của ngành cũng như tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương trên địa bàn để có những Dự án mở rộng và phát triển cụ thể, mang tính hiệu quả cao. Tỉnh đã mời gọi các đối tác tham gia liên kết, liên doanh mở rộng và phát triển vào An Giang thông qua các hội nghị, hội thảo, hội chợ, liên quan du lịch An Giang …
Tầm nhìn quy mô nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch An Giang
nâng tầm tương xứng nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất du lịch An Giang đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách; Chú trọng gìn giữ môi trường tự nhiên – xã hội tại các điểm du lịch An Giang, nhất là bảo vệ an ninh, trật tự tại các lễ hội du lịch tỉnh An Giang; mở rộng và phát triển chất lượng nguồn nhân lực bằng cách xã hội hóa công tác đào tạo; Hướng tới chuyên nghiệp hóa trong khâu tổ chức các sự kiện, lễ hội du lịch tỉnh An Giang thu hút khách quốc tế tham dự; Đa dạng hóa các loại dịch vụ du lịch An Giang đáp ứng nguyện vọng của các loại khách khác nhau.
 Tầm nhìn quy mô đào tạo và giáo dục du lịch tỉnh An Giang
Con người là yếu tố hàng đầu của sự nghiệp phát triển du lịch An Giang. Cần bồi dưỡng và đào tạo cả về quản lý, kinh doanh du lịch tỉnh An Giang, nghiệp vụ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ chuyên ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực đáp ứng sự phát triển của ngành và trong điều kiện đất nước tham gia hội nhập quốc tế. Ngoài ra, còn chú trọng giáo dục du lịch An Giang toàn dân, góp phần tạo môi trường du lịch An Giang thuận lợi và lành mạnh.
 Kế hoạc về không gây tác hại môi trường du lịch An Giang
- Giữ gìn môi trường tự nhiên và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch tỉnh An Giang, chú trọng tôn tạo, không gây tác hại sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà Nước, đảm bảo phát triển bền vững du lịch An Giang. Về thông tin du lịch núi cấm An Giang bạn có thể xem tại đây.


Xem thêm du lịch núi Cấm An Giang