+ Nhà trường đảm bảo 100% sinh viên sau khi ra trường có việc làm trong nước hoặc nước ngoài với mức lương thấp nhất trong nước là 8.000.000 VNĐ. Mức lương tại nước ngoài tùy thuộc vào đất nước sinh viên chọn làm việc nhưng trung bình là 28.000.000/ tháng.
+ Những công ty nhà trường sắp xếp cho sinh viên làm việc trong nước sau khi ra trường là công ty có vốn đầu tư 100% nước ngoài.
+ Được giới thiệu nghề nghiệp ngay từ khi đi học, vừa kiếm thêm thu nhập vừa có cơ hội thực hành trực tiếp những kiến thức ký thuyết đã học trên giảng đường.
Xem thêm: http://vxtcollege.edu.vn/he-trung-cap-tieng-trung

Ban lãnh đạo trường tiếp đón đối tác từ Đức
4. TRIỂN VỌNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VỚI CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ĐỨC
Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Đức của trường, sinh viên hoàn toàn có thể có khả năng theo học tiếp các chương trình học cao hơn. Nhà trường sẽ tạo điều kiện hết mức để các em có điều kiện nâng cao trình độ, tiếp thu thêm kiến thức.
Sinh viên có khả năng tự học để nâng cao trình độ về những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến ngành Ngôn ngữ Đức
Học liên thông lên các trình độ cao hơn hoặc văn bằng 2.

5. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG
- Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ biên - phiên dịch và vận dụng được các kiến thức đó trong công tác biên-phiên dịch;
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh tế, tiếng Đức kinh tế và kinh tế Đứcvà vận dụng được những kiến thức đó vào công việc chuyên môn;
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch, tiếng Đức du lịch và kinh tế du lịch Đức và vận dụng những kiến thức đó vào công việc chuyên môn;
- Biết vận dụng các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ đã lĩnh hội được vào công việc thực tiễn tại các văn phòng, công ty, đồng thời mở rông các kỹ năng cần thiết.
- Nắm vững và vận dụng được những kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Đức thông qua việc tiến hành một dự án nghiên cứu theo chuyên ngành hoặc học các học phần thay thế tốt nghiệp được thiết kế mang tính tổng hợp cao.
- Sử dụng thành thạo tiếng Đức ở bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; có khả năng vận dụng các kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng trong hoạt động chuyên môn và nghiên cứu.
6. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH TIẾNG ĐỨC