UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5681/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Theo quyết định, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm: Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội và Trung tâm Giống thủy sản Hà Nội (trực thuộc Sở NN&PTNT). Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội có trụ sở tại số 102, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP Hà Nội; cơ sở 2 tại số 2, ngõ 4, phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội.


Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở NN&PTNT Hà Nội. Tag: nuôi tôm sú thâm canh

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND TP giao về hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh tạo ra sản phẩm đảm bảo ATTP, gia tăng giá trị cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô và hướng tới xuất khẩu.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Phát triển trồng trọt; Phòng Phát triển chăn nuôi; Phòng Phát triển thủy sản. Tag: bệnh trên tôm sú

Biên chế của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế của Sở NN&PTNT được UBND Thành phố giao hàng năm. Trước mắt, bao gồm 119 biên chế viên chức, 21 lao động theo hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Điều khoản chuyển tiếp: Tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Trạm trưởng hiện có, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội được bổ sung các chức danh lãnh đạo nêu trên khi số lượng ít hơn quy định.

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Nguồn: kinhtedothi.vn/ha-noi-thanh-lap-trung-tam-phat-trien-nong-nghiep-328277.html