Tư vấn thành lập doanh nghiệp công ty giá rẻ
Khi đăng ký kinh doanh, chúng ta cần quan tâm đến những quy định của pháp luật để thực hành Tư vấn chính xác.

Xem thêm: báo gía thành lập hộ kinh doanh cá thể

Chúng tôi giới thiệu những quy định của pháp luật về danh mục ngành nghề cần có vốn pháp định, chứng chỉ trước khi đăng ký kinh doanh và một số ngành kinh doanh có Hồ sơ cụ thể như sau:

A. NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

- Kinh doanh Hồ sơ pháp lý

- Kinh doanh Kinh nghiệm khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm

- Kinh doanh Điều kiện thú y và kinh doanh thuốc thú y

- Kinh doanh Hồ sơ thiết kế quy hoạch tư vấn thiết kế xây dựng, khảo sát thi công xây dựng , thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công vốn điều lệ thành lập công ty xây dựng

- Kinh doanh Điều kiện kiểm toán

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật

- Kinh doanh Hướng dẫn xông hơi khử trùng

- Kinh doanh Các bước thiết kế phương tiện vận tải

- Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

- Kinh doanh Hồ sơ kế toán

- Điều kiện môi giới bất động sản;

Hướng dẫn định giá bất động sản;

Hướng dẫn sàn giao dịch bất động sản.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề quy định trên thì kèm theo Hướng dẫn đăng ký kinh doanh phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, đồng đội hợp danh đối với Công ty hợp danh, nhân viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, đồng đội Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.
Nam Việt Luật hỗ trợ Hướng dẫn miễn phí các vấn đề liên quan đến thành lập công ty
Kinh nghiệm cách đặt tên doanh nghiệp như tên công ty tiếng việt, tên doanh nghiệp tiếng anh, tên công ty viết tắt)
Hướng dẫn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với Tư vấn thực tế của doanh nghiệp, công ty.
Kinh nghiệm về mức vốn điều lệ - mức đống thuế môn bài.
Dịch vụ về địa chỉ dùng đặt địa chỉ công ty, doanh nghiệp.
Hướng dẫn mô hình và cơ cấu tổ chức công ty.
Tư vấn về người đại diện pháp luật.
Đăng kí phương pháp hoạt động và điều hành công ty.
Hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ của các nhân viên, cổ đông trong công ty.
Kinh nghiệm tỷ lệ và cách thức góp vốn.
Thủ tục các vấn đề nội bộ doanh nghiệp.
Hướng dẫn các vấn đề liên quan khác.
Nam Việt Luật hỗ trợ Kinh nghiệm thành lập các loại hình doanh nghiệp
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.
Đăng kí thành lập công ty TNHH một đồng đội.
Hướng dẫn thành lập công ty TNHH hai nhân viên trở lên.
Các bước thành lập công ty hợp doanh.
Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân.
Nam Việt Luật sẽ đại diện quý khách hàng thực hành các Dịch vụ pháp lý tại cơ quan hành chính nhà nước
xúc tiến soạn Hướng dẫn theo thông tin khách hàng cung cấp.
Nộp Hướng dẫn làm Kinh nghiệm thành lập công ty, đăng ký mã số thuế công ty, đăng ký mã sô XNK.
Theo dõi tiến trình giải pháp xử lý Hướng dẫn và thông báo kết quả Đăng kí tới khách hàng.
Nhận giấy phép kinh doanh.
Đăng ký khắc dấu và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.
Đăng bố cáo thành lập công ty, doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia.
Tư vấn Các bước quản lý doanh nghiệp sau khi thành lập công ty tại Nam Việt Luât
Sau khi kết thúc Đăng kí thành lập công ty, Nam Việt Luật sẽ hỗ trợ Các bước miễn phí các vấn đề liên quan đến quản trị hoạt động của doanh nghiệp.
Cung cấp các biểu mẫu Đăng kí, hợp đồng kinh tế, .v.v...
Cung cấp Thủ tục nội bộ công ty theo nhu cầu.
Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường niên.
Giảm giá từ 10 -> 20% cho các Thủ tục tiếp theo.

View more random threads: