e đang cần một máy corei7 8G Ram, bề ngoài không quan trong, chủ yếu là cấu hình mạnh là được, ai biết chỗ nào bán máy cũ uy tín cũng được, mọi người giúp e với nha, phục vụ cho công việc làm và học thiết kế nên cần máy manh, máy cùi xài ức chế lắm, cảm ơn cả nhà