Innova 2016 Các kính Proton Persona, ra mắt vào năm 2007, tiếp tục là một lựa chọn phổ biến của xe người Malaysia với Proton đã thông báo rằng sản xuất đang được tăng tại nhà máy Tanjung Malim để đối phó với việc đặt tăng đều đặn.Theo một tuyên bố của các công ty, sản xuất đã được tạm dừng một thời gian ngắn để tạo thuận lợi cho xây dựng lại và nâng cấp cho dòng Persona, dẫn đến tồn đọng của việc đặt tích lũy trong thời gian đó. Fortuner 2016