Kinh doanh online là một thị trường biến động bởi sự cạnh tranh và nhu cầu đa dạng của khách hàng. Từ đại dịch COVID-19, hành vi thói quen tiêu dùng đã có sự thay đổi. Mua sắm trực tuyến ngày càng...